šipka FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie je nedílnou součástí úspěšné aplikace ortotických nebo protetických pomůcek. Zejména u amputací dolní končetiny hraje fyzioterapeut významnou roli v poamputační fázi (polohování, kompresivní terapie, včasná vertikalizace, cviky bez protézy) i po vybavení pacienta protézou (nácvik nasazování protézy, cviky v protéze, základy a nácvik chůze v protéze, péče o pahýl).

Další informace pro vás připravujeme...